محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو

 

ویژه دانش آموزان سال چهارم دبیرستان

 

درس های عمومی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و تجربی


درس های اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی


درس های اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی


درس های عمومی واختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی


درس های اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

 

>>> * قسمت های ستاره دار مربوط به داوطلبان فارغ التحصیل می باشد که دانش آموزان غیر فارغ التحصیل هم می توانند در صورت تمایل و داشتن وقت کافی برای مطالعه به آن سوالات پاسخ دهند.

گزارش تخلف
بعدی